Skip to content

Otwarcie festiwalu / A Mury Runą

Adam Gusowski również w tym roku kabaretowo otworzy festiwal transVOCALE.

Trzydzieści lat temu, w 1989 roku, najpierw w Polsce, a później w NRD, rozpoczął się okres wielkich przemian. Podczas pierwszych wolnych wyborów w Polsce i pokojowej rewolucji we wschodnich Niemczech upadła przysłowiowa „Żelazna Kurtyna” i prawdziwy Mur Berliński. Trzydzieści lat po tych wydarzeniach tegoroczny festiwal transVOCALE otworzy polsko-niemiecki projekt „A Mury Runą – Und die Mauern werden fallen”. Świetni muzycy z okolic Słubic i Frankfurtu nad Odrą zaprezentują wieczór z piosenkami, które towarzyszyły tym czasom, a ludziom dały głos i poczucie wspólnoty.

Projektowi towarzyszyć będzie wystawa, którą będzie można obejrzeć w Forum Kleista.

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia–Polska 2014-2020 (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina).